Пропускане към основното съдържание

Екскурзия в гр. Пловдив - проект "Успех"

 На екскурзия в гр. Пловдив  въпреки падналия сняг.Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Заедно с Фаюм (Египет) и Сидон (Ливан), Пловдив е пети най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон.

Претърпял множество промени, и до днес градът продължава да се развива и съхранява своята уникална атмосфера и обаяние.
Тук се издигат крепостни съоръжения от всички епохи на античността:
- Крепостен комплекс на Небет тепе.

Най-старото поселение е датирано от VI хилядолетие пр.н.е. Първоначално селището възниква в естествено укрепеното и защитено място на северния хълм. Постепенно разширявайки се към останалите хълмове, дало началото на най-значимия тракийски град в България. По това време тези земи са били обитавани от тракийското племе беси.

- Античен стадион (ІІ век)

На площадното пространство са открити внушителни останки от античния стадион на Филипопол/Тримонциум. Размерите на това величествено спортно съоръжение са: дължина 1000 римски стъпки (250 метра), ширина 250 римски стъпки (74 метра). Античният стадион събирал около 30 хиляди зрители и бил едно от най-значителните архитектурни съоръжения в древния Филипопол/Тримонциум

- Форум на античния Филипопол/Тримонциум (ІІ век) – археологическите проучвания
показват, че това е най-големият ансамбъл от този тип, разкрит в Древна Тракия. Той се състои от площадно пространство приблизително 100 на 112 метра.

- Античен театър – построен през II в. от н.е. през управлението на император Траян.
Един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на древния град.


Днес античните, средновековните и възрожденски паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на историческото Трихълмие.

През 1956 год. Стария Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Прием 2019/2020 г.

ПРИЕМ  2019-2020    учебна година СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
VII КЛАС:


ПРОФЕСИЯ:ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК СПЕЦИАЛНОСТ:ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК с разширено изучаване на английски език СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
    ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР     СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


                                                                      ПРОФЕСИЯ:
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП 
    СПЕЦИАЛНОСТ:Производство на алкохолни и                         безалкохолни напитки     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
НОВО!!!!!


ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ Извънкласни дейности в ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“ гр. Костинбродwww.pgvmss.ccom Дейности за преодоляване на обучителни затруднения: Успех на ДЗИ по български език и литература
Тематична област: Български език и литература Езикова лаболатория
Тематична област: Български език и литература Виртуална математика
Тематична област: Математика Математика
Тематична област:

3 Март - Национален празник на Република България

Днес отбелязваме Националният празник на България - Денят на Освобождението на България от турско робство и възкресението на българската държава. От 1396 до 1878 година България е била част от Османската империя. В резултат на победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. страната придоби независимост. На 3-ти март 1878 г. е подписан Санстефански мирен договор между Русия и Османската империя.

В ПГВМСС "Св. Г. Победоносец" гр. Костинброд бе отбелязан тържествено
 Националния празник на Република България 3-ти март.

Ученици с помощта на техните преподаватели по БЕЛ г-жа Татяна Танова  и по История г-н Георги Канакидев организираха  рецитал по случай Националният празник, ученици от 10 а клас по ИТ изготвиха табло - 3 март  Освобождението на България от турско робство, проведе се тържествено шествие до центъра на община Костинброд по случай издигане на националното знаме. Нека склоним глава пред героизма и саможертвата на хилядите наши сънародници, на руските вой…