Пропускане към основното съдържание

ПРИЕМ 2018 - 2019 г.


ПРИЕМ
 2018-2019    учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
VII КЛАС:ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


    ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР
    СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
  ПРОФЕСИЯ:
 
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП 
    СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
                        безалкохолни напитки
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


ГРАФИК 
на дейностите по приемането на учениците неспециализираните уилища за учебната 2018-2019 година  съгласно НАРЕДБА №10 / 01.09.2016 г. след завършено основно образование
КОНТАКТИ:
гр. Костинброд
ул."Хр. Смирненски"22
телефон:          
0721/66 464
 0721/66 177
e-mail: pgvmss_@abv.bg 

Популярни публикации от този блог

Прием 2019/2020 г.

ПРИЕМ  2019-2020    учебна година СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
VII КЛАС:


ПРОФЕСИЯ:ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК СПЕЦИАЛНОСТ:ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК с разширено изучаване на английски език СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
    ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР     СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


                                                                      ПРОФЕСИЯ:
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП 
    СПЕЦИАЛНОСТ:Производство на алкохолни и                         безалкохолни напитки     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
НОВО!!!!!


ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ Извънкласни дейности в ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“ гр. Костинбродwww.pgvmss.ccom Дейности за преодоляване на обучителни затруднения: Успех на ДЗИ по български език и литература
Тематична област: Български език и литература Езикова лаболатория
Тематична област: Български език и литература Виртуална математика
Тематична област: Математика Математика
Тематична област:

3 Март - Национален празник на Република България

Днес отбелязваме Националният празник на България - Денят на Освобождението на България от турско робство и възкресението на българската държава. От 1396 до 1878 година България е била част от Османската империя. В резултат на победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. страната придоби независимост. На 3-ти март 1878 г. е подписан Санстефански мирен договор между Русия и Османската империя.

В ПГВМСС "Св. Г. Победоносец" гр. Костинброд бе отбелязан тържествено
 Националния празник на Република България 3-ти март.

Ученици с помощта на техните преподаватели по БЕЛ г-жа Татяна Танова  и по История г-н Георги Канакидев организираха  рецитал по случай Националният празник, ученици от 10 а клас по ИТ изготвиха табло - 3 март  Освобождението на България от турско робство, проведе се тържествено шествие до центъра на община Костинброд по случай издигане на националното знаме. Нека склоним глава пред героизма и саможертвата на хилядите наши сънародници, на руските вой…