Пропускане към основното съдържание

Прием 2019/2020 г.


ПРИЕМ
 2019-2020    учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
VII КЛАС:ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


    ПРОФЕСИЯ: 
РЕСТОРАНТЬОР
    СПЕЦИАЛНОСТ: 
КЕТЪРИНГ
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
                                                                      ПРОФЕСИЯ:
 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП 
    СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
                        безалкохолни напитки
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


НОВО!!!!!
Резултат с изображение за ПЧЕЛАРСТВОПРОФЕСИЯ: Техник-животновъд
 СПЕЦИАЛНОСТ: 
Пчеларство и бубарство
 с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


КОНТАКТИ:
гр. Костинброд
ул."Хр. Смирненски"22
телефон:         
0721/66 464
 0721/66 177
e-mail: pgvmss_@abv.bg 

Коментари

Популярни публикации от този блог

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ Извънкласни дейности в ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“ гр. Костинбродwww.pgvmss.ccom Дейности за преодоляване на обучителни затруднения: Успех на ДЗИ по български език и литература
Тематична област: Български език и литература Езикова лаболатория
Тематична област: Български език и литература Виртуална математика
Тематична област: Математика Математика
Тематична област:

3 Март - Национален празник на Република България

Днес отбелязваме Националният празник на България - Денят на Освобождението на България от турско робство и възкресението на българската държава. От 1396 до 1878 година България е била част от Османската империя. В резултат на победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. страната придоби независимост. На 3-ти март 1878 г. е подписан Санстефански мирен договор между Русия и Османската империя.

В ПГВМСС "Св. Г. Победоносец" гр. Костинброд бе отбелязан тържествено
 Националния празник на Република България 3-ти март.

Ученици с помощта на техните преподаватели по БЕЛ г-жа Татяна Танова  и по История г-н Георги Канакидев организираха  рецитал по случай Националният празник, ученици от 10 а клас по ИТ изготвиха табло - 3 март  Освобождението на България от турско робство, проведе се тържествено шествие до центъра на община Костинброд по случай издигане на националното знаме. Нека склоним глава пред героизма и саможертвата на хилядите наши сънародници, на руските вой…