Пропускане към основното съдържание

Отново успех в областното първенство по „Тенис на маса"Блестящо представяне на учениците от ПГВМСС " Св. Г. Победоносец" гр. Костинброд с ръководител Илиана Владимирова - учител по Физическо възпитание и спорт.
I -во място за девойки:

Ванеса Томова - 10 б клас;
Ани - 9 а клас;
Светослава Велкова - 8 клас.II- ро място за юноши
:
 Костадин Златанов - 10 а клас;
 Кристиян Кирилов - 10 а клас;
 Манол Николов - 10 а клас.

 
БРАВО!!!!
 Желаем Ви бъдещи успехи!

Коментари

Популярни публикации от този блог

Прием 2019/2020 г.

ПРИЕМ  2019-2020    учебна година СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII  КЛАС: ПРОФЕСИЯ:   ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК СПЕЦИАЛНОСТ:   ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК с разширено изучаване на английски език СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ     ПРОФЕСИЯ:   РЕСТОРАНТЬОР     СПЕЦИАЛНОСТ:   КЕТЪРИНГ     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ                                                                       ПРОФЕСИЯ:   ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП      СПЕЦИАЛНОСТ:   Производство на алкохолни и                         безалкохолни напитки     с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ НОВО!!!!! ПРОФЕСИЯ:  Техник-животновъд  СПЕЦИАЛНОСТ:  Пчеларство и бубарство   с разширено изучаване на английски език     СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ Извънкласни дейности в ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд www.pgvmss.ccom Дейности за преодоляване на обучителни затруднения : Успех на ДЗИ по български език и литература Тематична област:  Български език и литература Езикова лаболатория Тематична област:  Български език и литература Виртуална математика Тематична област:  Математика Математика Тематична област:  Математика Биология и здравно образование – подготовка за ДЗИ Тематична област:  Природни науки Биология и здравно образование Тематична област:  Природни науки Дейности по интереси: Предприемачество Тематична област:  Предприемачество Тенис на маса Тематична област:  Спорт Шахматен клуб Тематична област:  Спорт Проследяване на дивеч по следа Т

Нетикет - етично поведение и общуване между хората в Интернет пространството

    Нетикет ( неологизъм , съставен от думите „ интернет “ и „ етикет “) е събирателен термин за нормите на етично поведение и общуване между хората в Интернет пространството. Потребността от нетикета възниква с навлизането на съвременните комуникации в ежедневието и поради множеството ограничения, които тази среда на общуване налага. Потребност от спазване на нетикет има при всички форми на компютърно-опосредствано общуване: електронна поща , приложения за instant messaging като ICQ и Skype , приложения за чат , интернет форуми и дъски за съобщения, онлайн общности като Orkut , Last.fm , Уикипедия . Правилата най-общо зависят от това дали комуникацията : е междуличностна или групова, е формална (делова) или неформална, е частна или публична, е синхронна или асинхронна, се провежда на роден или на чужд език (в т.ч. и азбука). Правилата за поведение са общоприети, макар че различните общности могат да въвеждат свои допълнителни специфични изисквания. По тази при